Podmínky ochrany osobních údajů

 

Ochrana osobních údajů a práv

Registrací na našich webových stránkách uživatel uznává, že osobní údaje, které poskytl nebo které jsou poskytovány v budoucnosti prostřednictvím uvedené služby, podléhají zpracování v souboru osobních údajů, jehož odpovědnost je společnost Vallecid SL, adresou pro tyto účely v Av Las Americas 7, cc Americas Plaza 26, Arona, 38660, Tenerife, Španělsko.

Takto zaznamenané údaje mohou být použity pro poskytování a zpracování služby se zákazníkem. Zpracování rezervace a shromažďování produktů a služeb prostřednictvím tenerife.com a canarias.com, call centra, mobilních komunikačních systémů založených na GSM, GPRS nebo UMTS technologiích; správa incidentů; realizace statistik; zasílání reklamních a jiných propagačních materiálů e-mailem, SMS, MMS nebo jinými podobnými prostředky společnosti Vallecid S.L .; realizace soutěží s cenou a předplatné novinových bulletinů výše uvedené společnosti.

Majitel údajů bude mít vždy právo na přístup k automatizovaným souborům, bude moci uplatnit práva na opravu, zrušení a odporu v podmínkách zahrnutých do právních předpisů o ochraně údajů. Za tímto účelem musí vlastník údajů odeslat e-mail z e-mailové adresy použité při registraci na informacion@canarias.cominformacion@canarias.com V případě, že výše uvedená e-mailová adresa je pro uživatele nepřístupná, musí být zaslána poštou: a) AAv Americas 7, cc Americas Plaza 26, Arona, 38660, Tenerife, Španělsko. Toto sdělení musí být v obou případech podepsáno a ověřeno dopisem s uvedením požadované akce a fotokopie DNI.

Dodání všech údajů požadovaných pro registraci uživatel je povinné, pokud není uvedeno jinak. V registračním formuláři může společnost Vallecid odmítnout registraci, která takovou informaci neposkytne. Stejně tak je uživatel informován o tom, že pro uzavírání smluv o nabízených produktech a službách musí společnost Vallecid nutně sdělit osobní údaje uživatele dodavatelům produktů a služeb vybraných uživatelem, kteří budou povinni používat své údaje pouze a výhradně aby byly v souladu s předmětem smlouvy.

Podobně a pro účely ustanovení článku 34 písm. e) zákona č. 15/1999 ze dne 13. prosince o ochraně osobních údajů Uživatel dává svůj souhlas, aby společnost Vallecid mohla předat své údaje příjemcům a za podmínek uvedených dříve, do kterékoli země světa, a to i těch, které nenabízejí úroveň ochrany srovnatelnou s úrovní. Souhlas uživatele se zpracováním a převodem svých osobních údajů bude kdykoli zrušen, postačí písemné sdělení osobě odpovědné za soubor výše popsaným způsobem. Uživatel je konečně informován, že s jeho údaji bude zacházeno důvěrně a bude hostováno na serverech, které splňují požadavky stanovené španělskými právními předpisy o ochraně dat.

Odpovědná je společnost Vallecid SL s adresou tyto účinky na Av Las Americas 7, cc Americas Plaza 26, Arona, 38660, Tenerife, Španělsko.

Takto zaznamenané údaje mohou být použity pro interní účely firmy Vallecid, zpracování rezervací a shromažďování produktů a služeb prostřednictvím webových stránek tenerife.com a canarias.com, call centra, mobilních komunikačních systémů založených na GSM, GPRS či dalších technologiích; správa incidentů; realizace statistik; zasílání reklamních a jiných propagačních akcí e-mailem, SMS, MMS nebo jiným podobným prostředkem společnosti Vallecid S.L; realizace soutěží s cenou a předplatné novinových bulletinů výše uvedené společnosti.

Majitel údajů bude mít vždy právo na přístup k automatizovaným souborům, bude moci uplatnit práva na opravu, zrušení a odporu v podmínkách zahrnutých do právních předpisů o ochraně údajů. Za tímto účelem musí vlastník dat odeslat e-mail z e-mailové adresy používané v době registrace do informacion@canarias.com, pro opravu, zrušení nebo nesouhlas s údaji v souboru Vallecid s uvedením v každém případě požadované akce. V případě, že výše uvedená e-mailová adresa je pro uživatele nepřístupná, uživatel musí zaslat poštou na adresu: a) AAv las Americas Plaza 26, Arona, 38660, Tenerife, Španělsko. Toto sdělení musí být v obou případech podepsaným a ověřeným dopisem označujícím požadovanou akci a fotokopií DNI.

kontaktujte nás

X
Rentacar App